PI Osheen Oriya Language - PI Brands
POSTS
25
February 2019
Hello world!
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

ପୀଆଇ ଓଶୀନ 

ତୁରନ୍ତ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ଚକଡାରୁ !!!

ଧାନ ଫସଲର ବିପଦଜନକ ପୋକ
  • Text Hover
  • Text Hover
ଯଦି ଆପଣ ଚକଡା ନିରାକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ

ବହୁ ପରିମାଣର ଅମଳ ହାନିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ.
ଦୁର୍ବଳ ବୃଷ ପ୍ରତିରୋଧକତା .
ଅନ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ.

  • Text Hover
ପ୍ରତିଷେଧକ ସିଞ୍ଚନ ଉପଶମକାରୀ ସିଞ୍ଚନଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ
ଓଶୀନ ପ୍ରତିଷେଧକ ସିଞ୍ଚନ ଚକଡାରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ
90% ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଚକଡାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
90% ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଚକଡାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କୌଣସି ହପର ବର୍ନ ହୁଏନାହିଁ
କୌଣସି ହପର ବର୍ନ ହୁଏନାହିଁ
ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତେଣୁ ଅମଳ ହାନିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ
ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତେଣୁ ଅମଳ ହାନିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ
ଧାନକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବୁଜ ରଖେ
ଧାନକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବୁଜ ରଖେ