ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ।
ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ।
ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਅਵਕੀਰਾ ਰੈਫ਼ਰ-ਏ-ਫ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ।

ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
Awkira_Pack

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਵਾਓ - ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਹਰ 10 ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਓ ਰੁ. 100 / - ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਨਾਮ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ, ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਵਕੀਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ।

ਕਦਮ 1

ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2

ਰੈਫਰਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3

ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੈਫਰਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਫਲ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗ ।ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਕੀਰਾ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ

ਸੁਨਿਸ਼ਚੀਤ ਕਰਾਣਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾੱਰਡ ਮਿਲੇ

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀਅਲ ਗੁਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ  ਰੈਫਰਲ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ ।
ਗੁਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡ – ਅਵਕੀਰਾ ।
ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਵਾੱਰਡ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਬਚਤ ਕਰੋ ।
ਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ।